Van Domineeshuis tot Van Goghhuis, 250 jaar pastorie Nuenen en haar bewoners.

omslag

in de media

Recensie uit het maandblad Kerkbeheer van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN

Van domineeshuis tot Van Goghhuis 1764-2014
Dr. J.D.Th. Wassenaar

Foto pastorieboekEr zijn heel wat bijzondere pastorieën in ons land. Zie daarvoor het door dr. L.A. Snijders geschreven boek Over oude pastorieën en pastores. Verhalen en afbeeldingen van oude hervormde pastorieën en hun bewoners, dat in 2004 bij Walburg Pers in Zutphen verscheen. Een unieke predikantswoning is die van de protestantse gemeente te Nuenen, waarover enkele maanden geleden een monografie op de markt gebracht werd: Van domineeshuis tot Van Goghhuis. Aanleiding tot de publicatie: het 250-jarig bestaan van het pand.
Van domineeshuis tot Van Goghhuis is geschreven door Peter van Overbruggen, neerlandicus en redacteur, en Jos Thielemans, bouwkundige en architect. In het eerste hoofdstuk van het boek vertellen ze over de situatie in Brabant na de Vrede van Münster in 1648 en over de organisatie van de ‘protestantse’ kerk sindsdien. Een boeiend stuk regionale kerkgeschiedenis!

Daarna stellen de auteurs de bouwen restauratiegeschiedenis van de pastorie aan de orde. Vervolgens geven ze inzicht in de ontwikkeling van het kerkelijke leven in Nuenen, niet alleen van het protestantse, maar ook van het rooms-katholieke. Dat doen ze onder meer op basis van opmerkelijke historische schriftelijke getuigenissen van beide zijden. Het eerste hoofdstuk sluiten ze af met een paragraaf over de betekenis van de Maatschappij van Welstand voor de Nuenense protestantse gemeenschap.

De hoofdstukken 2 tot en 6 gaan over de bewoners van de pastorie, beter gezegd: van de beide pasto- rieën. Want naast de 250-jarige pastorie is er nog een andere predikantswoning in gebruik geweest. Hier en daar is de beschrijving wel erg gedetailleerd. De lezer zal dan wel eens de neiging krijgen niet verder te lezen, maar door te bladeren.

Hoofdstuk 7 gaat over de pastorie- tuin, hoofdstuk 9 over de omgeving van de pastorie. Het interessantst is wel het achtste hoofdstuk: over kunstenaars in de pastorie. Niet alleen Vincent van Gogh, maar ook Nico Eekman en Henri van der Waals. ‘Vincent van Gogh in de Nuenense pastorie (1883-1885)’ – de aldus aangeduide paragraaf gaat over zijn ontvangst in Nuenen, over zijn atelier in de mangelkamer, over een ander atelier, over de pastorie en over de pastorietuin als onderwerpen in zijn werk en over de vraag ‘Wie ontmoette Vincent in de pastorie?’ Treffende citaten uit correspondentie en fraaie schilderijen van de pastorie vertellen en illustreren de inhoud van die paragraaf.

Van domineeshuis tot Van Goghhuis is schitterend uitgegeven. Talloze, merendeels historische, afbeeldingen verluchtigen het boek. De auteurs en de protestantse gemeente te Nuenen kunnen trots zijn op het resultaat van hun inspanningen om een unieke predikantswoning voor het voetlicht te brengen!

Peter van Overbruggen en Jos Thielemans, Van domineeshuis tot Van Goghhuis 1764-2014. 250 jaar pastorie Nuenen en haar bewoners; gebonden uitgave; 224 p.

Dr. Wassenaar is gemeentepredikant en o.a. lid van de Commissie Orgelzaken van de PKN.

1 reactie

  1. […] Recensie uit het maandblad Kerkbeheer van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN […]