Van Domineeshuis tot Van Goghhuis, 250 jaar pastorie Nuenen en haar bewoners.

omslag

in de media

Lezing voor de Sociëteit Gepensioneerden van de ABN-AMRO, afd. Eindhoven

Bij gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de beroemde pastorie aan de Berg is in het voorjaar een prachtig boek gepresenteerd, geschreven door Peter van Overbruggen en Jos Thielemans. Op woensdag 26 november geven de auteurs met een presentatie in woord en beeld een inkijkje in de kleurrijke geschiedenis van dit bijzondere huis en van een aantal markante bewoners.

Het pastorieboek behandelt de bouw- en restauratiegeschiedenis, maar het verhaal over de bewoners vormt de rode draad. Twintig predikanten hebben met hun gezin in de pastorie gewoond, onder wie ‘papenhater’ Stephan Hanewinckel en de ‘rooie dominee’ Bart de Ligt. Hij werd zelfs uit Brabant verbannen. Maar ook kunstenaars verbleven er: Vincent van Gogh, Nico Eekman en Henri van der Waals. Ruud Bartlema was er tot de jaren 70 als predikant-kunstenaar werkzaam. Daarnaast werd de pastorie begin vorige eeuw 30 jaar lang verhuurd aan ‘burgerbewoners’. De geschiedenis van al deze mensen bracht het monumentale huis en de paradijselijke tuin tot leven. Oud-Nuenenaar Gerard van Maasakkers maakte zelfs ooit een studie van die tuin: hij zocht uit hoe die er uitzag in de tijd van Van Gogh.
De pastorie heeft als ‘Van Goghhuis’ wereldwijde bekendheid gekregen. De Nuenense periode van het gezin Van Gogh wordt in het boek belicht en geïllustreerd met afbeeldingen van schilderijen en met nog nooit gepubliceerde correspondentie van de Van Goghs. Ook de relatie van de dominees en hun protestantse gemeente tot de overwegend katholieke bevolking van Nuenen komt aan bod. Het boek laat zien dat de onderlinge verhoudingen in tweeënhalve eeuw in positieve zin veranderd zijn. Kortom: een kleurrijke geschiedenis, vol ontdekkingen en verborgen geschiedenissen. In de lezing komen veel beelden en bijzondere verhalen uit het boek voorbij.