Van Domineeshuis tot Van Goghhuis, 250 jaar pastorie Nuenen en haar bewoners.

omslag

in de media

Boekbespreking door Rob Verhallen

Recensie van het pastorieboek door Rob Verhallen in het heemkundeblad van december 2014.
(PDF) bespreking pastorieboek Rob Verhallen

Recensie van het pastorieboek door Rob Verhallen in het heemkundeblad van december 2014