Van Domineeshuis tot Van Goghhuis, 250 jaar pastorie Nuenen en haar bewoners.

omslag

in de media

Bespreking pastorieboek in het glossy blad Brabeau

Een interessante tip voor de lezers van Brabeau, zeker in het kader van het Van Gogh jaar: recent is er een prachtig geïllustreerd boek verschenen over de pastorie in Nuenen waar de familie Van Gogh gewoond heeft. Het boek Van domineeshuis tot Van Goghhuis, 250 jaar pastorie Nuenen en haar bewoners vertelt de bouw- en restauratiegeschiedenis van het pand, maar het verhaal over alle bewoners vormt de rode draad. Je leest over hun relatie met het prachtige huis en de paradijselijke tuin. De Nuenense periode van het gezin Van Gogh wordt in het boek belicht met nog niet verschenen correspondentie van de Van Goghs en geïllustreerd met afbeeldingen van Vincents werk van huis en tuin. Uitgever: Protestantse Gemeente Nuenen.

Prijs: €25. Bestellen: kan via www.pastorieboek.nl/winkel
Peter van Overbruggen (een van de auteurs)

Glossy blad Brabeau (voorjaarsuitgave 2015)